Historie


Norsk Antirustforening (NAF) har sin opprinnelse i en liten, men entusiastisk gruppe som allerede gjennom mange år hadde drevet sine antirustverksteder. De fleste hadde vært medlem i Tuff-Kote kjeden en årrekke. Senere har det kommet til en rekke medlemmer som også har vært medlem i andre kjeder tidligere.

NAF er en forening som er styrt av medlemme og ikke av en produktleverandør. Her er en kort oppsummering av de viktigste punkter i historien: