Personvern (GDPR)


Norsk Antirustforening er behandlingsansvarlig for personopplysninger vi har registret og behandler i forbindelse med garantibevis som er gitt deg ved understellsbehandling av ditt kjøretøy.

I denne personvernerklæringen gir vi deg blant annet informasjon om hvilke personopplysninger vi behandler, for hvilke formål vi behandler dem, hvilke tredjeparter som er involvert samt informasjon om dine rettigheter.

Hvis du har spørsmål om hvordan vi behandler personopplysningene er du velkommen til å ta kontakt med oss. Se kontaktinformasjonen helt nederst i personvernerklæringen.

Hvilke personopplysninger har vi om deg?

Personopplysninger er alle opplysninger om kan knyttes til deg som enkeltperson. I forbindelse med vår håndtering av garantisertifikat kan følgende personopplysninger registreres:

  • Navn
  • Adresse
  • Telefonnummer
  • E-postadresse

Hva bruker vi personopplysningene til?

Personopplysningene vi behandler brukes i hovedsak til å utføre arbeid i forbindelse med våre garantisertifikat og innkalling til behandling av kjøretøy som tidligere er behandlet i kjeden til Norsk Antirustforening.

Hvem deler vi dine personopplysninger med?

Personopplysningene vi er behandlingsansvarlig for brukes i all hovedsak for å oppfylle avtaleforholdet i garantien som er gitt ved understellsbehandling av gjeldende kjøretøy. Dette betyr at alle verksteder som er tilknyttet Norsk Antirustforening vil kunne ha tilgang til disse.

I tillegg kan eksterne selskaper som vi bruker til for eksempel nettsidedrift og supporttjenester kunne ha tilgang til personopplysningene. Disse vil kun ha adgang til personopplysningene på våre vegne for de spesifikke oppgavene de har blitt bedt om å utføre, basert på våre instruksjoner.

Lagringstid for personopplysninger

Dine opplysninger lagres så lenge du har et kontraktsforhold eller forretningsforhold med oss, og så lenge det er nødvendig med hensyn til formålet med behandlingen. I de tilfellene det finnes lovkrav om å lagre opplysninger over en lengre periode, følger vi slike lover.

Opplysninger som utgjør et fakturaunderlag sparer vi i fem år i henhold til bokføringsloven.

Rett til informasjon om behandling av personopplysninger

Alle personer som ønsker informasjon om hvilke personopplysninger Norsk Antirustforening lagrer om den aktuelle personen, har i henhold til gjeldende lov rett til å få disse opplysningene, uansett hvordan de samles inn. En slik melding kan inneholde informasjon om hvor vi har fått personopplysningene fra, mottakerne eller kategoriene av mottakere som personopplysningene deles med og formålet med behandlingen av personopplysninger.

Rett til korrigering

Vi har et ansvar for at de opplysningene vi behandler er korrekte. Hvis du, som spørsmålsstiller, mener at noen opplysninger er feilaktige, har du rett til å be om å få dette korrigert. Forespørselen må gjøres hos Norsk Antirustforening via e-post: halvor@solor-antirust.no.

Norsk Antirustforening skal umiddelbart avgjøre om forespørselen er berettiget og ta de nødvendige tiltakene, samt informere deg som spørsmålsstiller om hvordan korrigeringen håndteres.

Rett til sletting

Dine opplysninger lagres så lenge du er kunde hos oss, og deretter slettes så snart som mulig, om ingen annen gjeldende lov angir noe annet. Faktureringsinformasjon og fakturaunderlag lagres så lenge det er pålagt ved lov, f.eks. bokføringsloven.

Rett til begrensning

Retten til begrensning gjelder når du anser at opplysningene er feilaktige og ber om korrigering. I slike tilfeller kan du be om at behandlingen av opplysningene begrenses mens opplysningene blir korrigert.

Rett til begrensning gjelder fra og med den 1.juli 2018.

Dine rettigheter

I henhold til gjeldende personopplysnings-lovgivning har du blant annet rett til innsyn i egne person-opplysninger, samt krav om retting eller sletting av mangelfulle eller uriktige opplysninger om deg. Hvor behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke, kan du til enhver tid trekke tilbake samtykket.

Dersom du mener at Norsk Antirustforening ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til oss på halvor@solor-antirust.no eller den aktuelle tilsynsmyndigheten.

Tilbaketrekking av samtykke

Du har også rett til når som helst å trekke tilbake et gitt samtykke om behandling av person-opplysninger.

Policy for håndtering av e-postadresser

Norsk Antirustforening respekterer din personlige integritet. Våre lagrede e-postadresser kommer under ingen omstendigheter til å bli solgt eller leid ut til en annen part.

Endringer

Vi vil oppdatere denne erklæringen, hvis vi endrer den måten vi behandler dine personlige opplysninger. Vi forbeholder oss retten til å foreta endringer i vår praksis og i denne erklæringen til enhver tid i samsvar med GDPR.

Informasjonskapsler

Norsk Antirustforening´s nettside bruker informasjonskapsler. Informasjonskapslene inneholder ikke personopplysninger, men hjelper deg blant annet med å lagre valg du tidligere har gjort på nettsiden. Ved hjelp av informasjonskapsler blir ditt besøk hos oss raskere og mer effektivt. Informasjonskapsler brukes også til statistikkovervåkning. De fleste informasjonskapsler blir fjernet automatisk når du forlater nettsiden, utenom de som brukes til statistikk. Dette ligger igjen for å hjelpe oss til neste gang du besøker nettsiden vår.

Kontaktinformasjon

Vi er tilgjengelig for eventuelle spørsmål du måtte ha.

Norsk Antirustforening
v/Halvor Sagmoen, Formann
E-post: halvor@solor-antirust.no
Mob: 901 76 935